м. Біла Церква, вул. Гайок 4а
Карта проїзду
Тел./факс: (0456) 34-82-48
Замовити дзвінок
 
 

ВИТЯГ зі звіту «Забезпечення безпеки польотів у системі повітряного руху аеродрому «Біла Церква» (КП БМР «БВАК») за 2020 рік

29.11.2021

 

1. Моніторинг стану безпеки системи організації повітряного руху за звітний період


Безпека польотів системи ОрПР у 2020 році була забезпечена. Робочі методи та експлуатаційні процедури відповідають нормативно-правовим актам України. Дієвість та ефективність процедур по забезпеченню безпеки польотів, які застосовуються на аеродромі «Біла Церква», підтверджена тим, що за 2020 рік не допущено випадків авіаційних подій та серйозних інцидентів.


Політика з безпеки польотів доведена до відома усього персоналу підприємства і відображена в новій ревізії «Керівництва з управління безпекою польотів аеродрому «Біла Церква» (КУБП). Впроваджується система подачі добровільних повідомлень. Проводився аналіз отриманих добровільних повідомлень і вживалися відповідні заходи. Ведеться облік добровільних повідомлень. Для збереження бази даних про будь-які події на підприємстві ведеться їх запис в електронному журналі обліку.


Проведено засідання Комітету з БП та якості, на якому обговорювалися питання забезпечення безпеки польотів та якості обслуговування повітряного руху. Проведено засідання робочої групи щодо забезпечення безпеки польотів на ЗПС аеродрому «Біла Церква».


2. Порівняльний аналіз рівня основних показників безпеки польотів, підготовлений на основі результатів 2020 року та аналізу за 2019 рік

Події 2019 рік    2020 рiк
1 Інциденти - -
2 Серйозні інциденти - -
3 Аварії - -
4 Катастрофи - -
5 Пошкодження ПС на землі - -
6 Зіткнення з птахами та інше - -
7 Затримки вильоту ПС з вини аеродрому - -
8 Кількість операції повітряних суден (зльотів/посадок) 83 - 71

 

3. Проведення запланованих аудитів

29.10.2020р. комісією Державіаслужби був проведений цільовий, позаплановий аудит з безпеки польотів у системі організації повітряного руху з метою визначення відповідності встановленим вимогам, правилам, процедурам за напрямком обслуговування аеронавігаційною інформацією.
У вересні 2020 році Комісією Державіаслужби проводилась сертифікаційна перевірка служби авіаційної безпеки КП БМР «БВАК». За результатами перевірки 04.11.2020р. був продовжений термін дії сертифіката служби.

Згідно з планом-графіком проводилися внутрішні аудити СБП та якості відділів і служб КП БМР «БВАК».

 

4. Заходи і аналіз змін у системі ОрПР за звітний період

 

На підприємстві для надійної організації управління повітряним рухом було проведено ряд
заходів:
 використовується мережа авіаційного фіксованого електрозвязку AFS;
 для запису каналів авіаційного повітряного електрозв’язку та каналу наземного гучномовного
зв’язку була закуплена апаратура AMUR-РСІe-А-18/16;
 було проведено доопрацювання радіостанцій ІС-А110, ІС-F111 для підключення їх до
апаратури ОК;
 розроблено програму з навчань, адаптації та професійної підготовки персоналу КП БМР
«БВАК» ;
 була здійснена повірка та калібровка метеоприладів на ДП «Укрметртестстандарт»;

 були проведені технічні випробування ЗВТ на базі НАУ.

 

5. Впровадження системи управління безпекою польотів

Впровадження СУБП здійснювалося згідно з план-графіком впровадження системи управління безпекою польотів на КП БМР «БВАК» на 2020 рік. Оцінка ефективності впровадження та ефективності функціонування СУБП здійснювалося відповідно до Методичних рекомендацій
«Методології оцінювання систем управління». Політика з безпеки польотів доведена до відома усього персоналу підприємства і передана на
узгодження у новій ревізії «Керівництва з управління безпекою польотів аеродрому «Біла Церква» (КУБП).

 

6. Розробки, нововведення, обслуговування та інфраструктура

Відпрацьовано новий перелік подій в галузі цивільної авіації, які підлягають сповіщенню.
Проведено засідання Комітету з БП та якості.
Робота системи безпеки польотів була спрямована на забезпечення організації безпечного повітряного руху та забезпечення польотно–інформаційного обслуговування екіпажів ПС.
Проведено засідання робочої групи щодо забезпечення безпеки польотів на ЗПС на аеродромі «Біла Церква». Ведеться електронний журнал реєстрації повідомленій і аналізу небезпечних факторів.
Введені зміни та проводиться узгодження поправки №3 «Інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) у районі аеродрому «Біла Церква».

 

7. Фінансові результати.

Показники Роки
2020                                   2019
Доходи (тис. грн.) 16231  15666
Витрати (тис. грн.) 15249  14955
Чистий прибуток (тис. грн.) 982   711


8. Інформація про людські ресурси, політику в даному напрямку.

Вся діяльність керівництва і адміністрації підприємства спрямовані на створення і підтримку в колективі підприємства «позитивної культури безпеки польотів», атмосфери довіри, в якій люди заохочуються за надання суттєвої інформації, повязаної з безпекою, але в якій вони також ясно розуміють те, де межа між прийнятною і неприйнятною поведінкою.
Станом на 31 грудня 2020 року: штатних працівників - 82 особи, сумісників - 2 особи.

 

9. Плани дій на випадок надзвичайних ситуацій

На підприємстві впроваджено «План реагування на надзвичайні ситуації» і «Аварійний план організації і проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт». У 2020 році до аварійного плану було виконано три зміни та доповнення.
Проводилися теоретичні та практичні заняття в системі спеціальної підготовки пожежно-рятувального підрозділу згідно з затвердженим планом.
20.11.2020р. було проведено спеціальне обєктове тренування.


10. Оцінка ризиків щодо безпеки польотів. Проактивний підхід до управління безпекою


З метою запобігання авіаційних подій, концепція управління безпекою польотів вимагає від підприємства постійно шукати, виявляти та усувати небезпечні фактори, які можуть стати причиною авіаційної події. Всі авіаційні події є наслідком впливу небезпечних факторів, які не були
своєчасно виявлені в рамках системи управління безпекою польотів. Тому, завданням СУБП підприємства є виявлення усіх небезпечних факторів, незалежно від того чи стали вони причиною події чи ні.
Профілактична робота повинна вестися на далеких підступах до авіаційного події, а не після того, як воно станеться. З цієї метою на підприємстві створена і вдосконалюється система добровільних повідомлень, система моніторингу подій, ознайомлення з зовнішньою інформацією про події. КП БМР «БВАК», як частина системи ОрПР, прагне мати систему управління безпекою, яка має чіткий та проактивний підхід до систематичного управління безпекою. Основна робота підприємства акцентована не на очікуванні негативної події, а на виявленні

небезпечних факторів в авіаційній системі, які ще не проявилися, але можуть стати причиною інцидентів, аварій і катастроф. Такий підхід у профілактиці авіаційних подій отримав найменування «проактивний». Також враховується реактивний метод забезпечення безпеки польотів, основою якого є реагування на події, які вже відбулися, такі як авіаційні події та інциденти. Прогностичний метод збирає інформацію про показники діяльності авіаційної системи, що здійснюється в реальному часі і штатних умовах, для виявлення потенційних проблем.

 

11. Завдання КП БМР «БВАК» на 2021 рік

Основними завданнями для співробітників підприємства є вдосконалення системи управління безпекою польотів з метою забезпечення польотів без інцидентів, аварій і катастроф. Для вирішення цього необхідно на протязі 2021 року провести наступні заходи:
- сприяти розвитку позитивної культури безпеки польотів;
- поставити управління безпекою польотів в обовязок кожного керівника і працівника
підприємства;
- розробити та здійснити заходи для управління ризиками щодо безпеки польотів;
- оцінювати систему управління безпекою польотів та показники ефективності забезпечення безпеки;
- проводити роботу по виконанню плану впровадження СУБП та якості на підприємстві;
- переглянути цілі, завдання, шляхи досягнення Заяви про політику у сфері безпеки польотів та якості;
- визначити в договорах з субпідрядними організаціями вимоги СУБП;
- провести аналіз подачі добровільних повідомлень на підприємстві;
- забезпечити належну підготовку усього персоналу підприємства.

Заступник директора з авіаційної діяльності Олександр ПАСІЧНИК