м. Біла Церква, вул. Гайок 4а
Карта проїзду
Тел./факс: (0456) 34-82-48
Замовити дзвінок
 
 

Заява про політику у сфері безпеки польотів та якості КП «БВАК»

30.03.2017

 

  На загальних зборах колективу КП "БВАК", що відбулись 23 березня 2017 року, була доведена до відома оновлена редакція "Про політику у сфері безпеки польотів та якості КП "БВАК". 

 

  Безпека польотів є однією з основних функцій та найвищим пріоритетом в діяльності КП «БВАК».

 

  Адміністрація і колектив КП «БВАК» спрямовує необхідні ресурси на розроблення, реалізацію та постійне удосконалення стратегії і методів з метою розвитку підприємства, досягнення високого рівня безпеки польотів і дотримання вимог Авіаційних правил України та міжнародних стандартів при виконанні польотів.

 

  Директор КП «БВАК», його заступники, начальники підрозділів, всі працівники беруть на себе відповідальність за досягнення високого рівня безпеки та якості польотів. Колектив КП «БВАК» зобов'язується:

 • здійснювати управління безпекою польотів шляхом виділення необхідних ресурсів, сприяти розвитку культури безпеки та якості, стимулювати впровадження безпечної практики і процедур;

 

 • забезпечувати своєчасне надання інформації, звітів, аналізів, обов’язкових сповіщень з безпеки польотів відповідно до вимог керівних документів;

 

 • сприяти ефективному обміну інформацією з безпеки польотів та доведенню її до кожної посадової особи, що бере участь у роботі СУБП та якості;

 

 • надавати результатам управління безпекою польотів такого ж значення, як і результатам діяльності інших управлінських систем організації;

 

 • поставити управління  безпекою  польотів  та якості в  обов'язок  кожного  керівника  і працівника підприємства;

 

 • чітко визначити для всього персоналу підприємства сферу їх відповідальності і обов'язків стосовно забезпечення безпеки польотів на аеродромі «Біла Церква» та ефективного функціонування системи управління безпекою польотів та якості;

 

 • удосконалювати і застосовувати процеси виявлення небезпечних факторів і управління ризиками, включаючи систему сповіщень про небезпечні фактори, з метою усунення або зменшення ризику для безпеки польотів, пов'язаних з наслідками небезпечних факторів, що виникають в результаті діяльності, до якнайменшого практично можливого рівня;

 

 • гарантувати, що проти будь-якого співробітника, який повідомляє про проблему безпеки польотів через систему сповіщень про небезпеку, не буде вжито ніяких санкцій, крім випадків, якщо таке сповіщення небезпідставно вказує на протиправні дії, грубу халатність або навмисне чи зловмисне порушення правил або процедур;

 

 • дотримуватися нормативних вимог і стандартів;

 

 • забезпечувати наявність  висококваліфікованих і підготовлених фахівцив для реалізації стратегії процесів забезпечення безпеки польотів;

 

 • гарантувати, щоб всім працівникам підприємства надавалася  адекватна і належна інформація з безпеки польотів і відповідна підготовка, щоб вони були компетентні в питаннях безпеки польотів і щоб їм доручалися тільки ті завдання, які відповідають до їх кваліфікації;

 

 • визначати і оцінювати ефективність забезпечення безпеки польотів в порівнянні з фактичними характеристиками безпеки польотів і цільовим завданнями безпеки польотів;

 

 • постійно удосконалювати ефективність забезпечення безпеки польотів за допомогою управлінських процесів, які забезпечують вжиття відповідних і дієвих заходів у сфері безпеки польотів та якості;

 

 • гарантувати підтримання та періодичного відпрацювання плану аварійного реагування, який забезпечує встановлення безпечного переходу від нормальної роботи до надзвичайної експлуатації;

 

 • гарантувати відповідність послуг, що надаються із зовнішніх джерел для забезпечення діяльності підприємства стандартам забезпечення безпеки польотів, прийнятим на КП «БВАК».

 

Директор  КП «БВАК»                                                                     С.М. Кандауров