м. Біла Церква, вул. Гайок 4а
Карта проїзду
Тел./факс: (0456) 34-45-92
Замовити дзвінок
 
 

Програма модернізації аеродрому "Біла Церква" комунального підприємства "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс" на 2019-2021 роки - стратегічний документ на шляху до створення аеропорту

26.11.2018

  У сучасних ринкових умовах розробка та реалізація ефективної програми модернізації аеродрому "Біла Церква", що знаходиться на балансі КП "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс" (КП "БВАК"), є необхідною умовою для стратегічного планування перспективних напрямків розвитку підприємства. Програма фіксує, куди рухається підприємство в авіаційній галузі та що має робити в найближчі три роки, аби досягнути бажаної мети у майбутньому.

 

  Білоцерківська міська рада, як засновник даного комунального підприємства, у 2000 році взяла на себе відповідальність зберегти авіаційний профіль роботи КП "БВАК". Протягом 18 років підприємство функціонувало за рахунок здійснення господарської діяльності з надання послуг в авіаційній та неавіаційній діяльності. Жодних програм розвитку чи стратегічного бачення перспектив аеродрому "Біла Церква" з боку місцевої влади не було. Натомість відбувалась забудова приаеродромних територій, приватизація земельних ділянок та продаж комунального майна. 

 

  Сьогодні Авіаційний комплекс стоїть на шляху реалізації проекту Міністерства інфраструктури України "Створення в Білій Церкві міжнародного аеропорту з мультимодальною інфраструктурою для пасажирських та вантажних авіаперевезень, а також сучасним центром технічного обслуговування повітряних суден". Тож підприємство переймається не лише збереженням прибутковості, а й позиціонуванням на ринку авіації, підвищенням якості надання послуг, збільшенням їх кількості, забезпеченням конкурентних переваг та залученням міжнародних інвестицій тощо.

 

  Нині перед КП "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс"  активно постало питання стосовно необхідності прийняття Білоцерківською міською радою Програми модернізації аеродрому "Біла Церква" на 2019-2021 роки. Дане рішення є дуже важливим, адже визначає пріоритети діяльності комунального підприємства на довгострокову перспективу.

 

 Місія Програми

  Метою Програми є модернізація аеродрому, експлуатантом якого є КП БМР  "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс", та створення на його базі міжнародного аеропорту "Біла Церква" у відповідності з міжнародними стандартами. Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу Київської області з метою створення нових та модернізація існуючих галузей економіки столичного регіону у відповідності зі Стратегією розвитку Київської області на період до 2020р. та реалізації  Національної транспортної  стратегії до 2030р., розвитку регіональних аеропортів України, Стратегії розвитку міста Біла Церква.

 

  Ціллю Програми є забезпечення стабільного розвитку авіаційного напрямку роботи КП БМР «БВАК», доведення інфраструктури аеродрому до рівня міжнародного аеропорту.

 

  Впровадження сучасних стандартів, зміна та перетворення комунального підприємства на ефективний та конкурентоспроможний інфраструктурний об'єкт суттєво покращить соціально-економічне життя міста та району, сприятиме створенню нових робочих міць, дасть поштовх до розвитку суміжних галузей економіки.

 

  Програма розрахована на три роки й складається з низки заходів, що охоплюють проведення ремонту злітно-посадкової смуги, інженерних комунікацій, місць стоянок для літаків, технічне та транспортне оснащення аеродрому, відкриття пункту пропуску через державний кордон, вирішення питань стосовно документації та багато ін.

 

Завдання Програми

 

         Дана Програма покликана забезпечити успішне функціонування комунального підприємства за рахунок досягнення поставлених завдань:

 • Проведення модернізації аеродрому "Біла Церква" комунального підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс".
 • Створення умов для відкриття пункту пропуску через державний кордон та отримання аеродромом "Біла Церква" статусу міжнародного аеропорту.
 • Забезпечення стабільного розвитку авіаційного напрямку роботи КП БМР «БВАК».
 • Довести інфраструктуру аеродрому до рівня міжнародного аеропорту.
 • Забезпечити надійність та безпеку експлуатації як об’єктів авіаційної галузі, так і споруд та інженерних мереж промислового майданчика КП БМР «БВАК».
 • Створення умов для технічної модернізації КП БМР «БВАК» з метою збільшення прибутковості комунального підприємства.

 

 

   Ключовими заходами у вирішенні проблеми (модернізація аеродрому "Біла Церква" до рівня міжнародного аеропорту) стануть:

 • Відкриття міжнародного пункту пропуску через державний кордон.
 • Залучення різних джерел фінансування проекту з капітальної модернізації КП БМР «БВАК» (аеродрому).
 • Поглиблення співпраці з авіакомпаніями в частині збільшення кількості повітряних суден, що здійснюють зліт-посадку на аеродромі "Біла Церква" з метою проходження технічного обслуговування і ремонту літаків (далі - ТОіР).
 • Реконструкція аеродрому до рівня міжнародного аеропорту для вантажних авіаперевезень.
 • Розвиток інфраструктури для обслуговування вантажних авіаперевезень.
 • Посилення заходів з підтримки рівня безпеки.
 • Зменшення витрат, в т.ч. зниження собівартості послуг аеропортової діяльності.

 

Напрями діяльності та заходи Програми

 

  1. Покращення інвестиційної привабливості КП БМР «БВАК»
  Проведення точних вимірів несучої спроможності злітно-посадкової смуги та внесення змін до офіційних характеристик аеродрому.
  Відкриття пункту пропуску через державний кордон.
  2. Створення інфраструктури для вантажних авіаперевезень, логістичного центру
  Реконструкція аеродрому до рівня міжнародного аеропорту.
  Оснащення аеродрому світлосигнальним обладнанням та засобами  радіотехнічного обслуговування повітряного руху.
  Будівництво інфраструктури для вантажних авіаперевезень.
  Ремонт та модернізація під’їзних шляхів.
  Забезпечення наявності та експлуатаційної готовності техніки та устаткування.
  Сертифікація аеропортової діяльності.
  Створення паливно-заправного комплексу аеродрому.
  Будівництво аварійно-рятувальної станції на аеродромі.
  3. Організація технічного обслуговування повітряних суден
  Залучення нових авіакомпаній.
  Переорієнтація на технічне обслуговування сучасних типів літаків, які експлуатуються вітчизняними та закордонними авіакомпаніями.
  4. Розвиток комерційної діяльності в сфері неавіаційних послуг
  Впровадження заходів щодо стандартизації, спрощення орендних відносин.
  Створення потужностей виробництва електроенергії на основі екологічно чистих технологій.
  Створення виробництва літальних апаратів та комплектуючих для сучасних авіаційних суден.
  Удосконалення транспортних послуг.
 
  5. Зменшення собівартості послуг
  Підвищення продуктивності праці.
  Уникнення дублювання функцій структурних підрозділів.
  Зменшення вартості закупівель за рахунок прозорих конкурсних умов при закупівлях, провадження електронної системи закупівель.
  Впровадження аутсорсингу.
  6. Створення умов для професійного росту  кожного працівника
  Підвищення професійного рівня працівників шляхом проходження     періодичних курсів та тренінгів.
  7. Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище
  Моніторинг впливу на навколишнє середовище на прийняття відповідних заходів
    Впровадження енергозберігаючих технологій. 
   Поступове переведення підприємств промислового майданчика КП БМР «БВАК» на екологічно чисті джерела енергії та будівництво власних очисних споруд.


  Очікуванні результати Програми, визначення її ефективності:

 1. Якісне покращення технічного стану злітно-посадкової смуги внаслідок проведення ремонту, відновлення герметиків у швах тощо.
 2. Зростання кількості та типів повітряних суден, які проходять технічне обслуговування на базі КП БМР «БВАК».
 3. Після проведення модернізації аеродрому "Біла Церква" технічний стан злітно-посадкової смуги дозволить розширити сферу послуг, що надаватиме КП БМР "БВАК" у частині авіаційної та неавіаційної діяльності.
 4. Збільшення кількості авіакомпаній, що прилітатимуть на ТОіР та базування на аеродромі.
 5. Оснащення спеціальних місць стоянок та їх сертифікація дозволить використовувати їх для проведення прикордонного, митного та інших видів контролю. Дасть змогу запропонувати вітчизняним та іноземним авіакомпаніям додаткові послуги щодо стоянки літаків.
 6. На базі аеродрому "Біла Церква" працюватиме міжнародний пункт пропуску через державний кордон. Це сприятиме збільшенню кількості польотів повітряних суден, що дозволить використовувати нові ставки аеропортових зборів. Маючи міжнародний пункт пропуску, аеродром "Біла Церква" прийматиме ПС без попереднього розмитнення в інших аеропортах України, внаслідок чого суттєво зростуть надходження підприємства від ведення авіаційної діяльності. 
 7. Створення інфраструктури аеропорту під вантажні авіаперевезення.
 8. Збільшення пропускної спроможності аеродрому, а також приведення рівня надання послуг  у відповідності до міжнародних стандартів.
 9. Розвиток неавіаційної діяльності підприємства.
 10. Покращення системи безпеки (в т.ч. авіаційної) у контрольованих зонах аеродрому та на промисловому майданчику КП БМР "БВАК".
 11. КП БМР "БВАК" володітиме документацією карт приаеродромної території з нанесеними межами зон обмеження житлової забудови.
 12. Придбання спецавтотранспорту для потреб аеродрому "Біла Церква" підвищить рівень безпеки польотів ПС, усуне зауваження аудиту, дозволить сезонно підтримувати злітно-посадкову смугу в робочому стані.
 13. Ремонт інженерних комунікацій КП БМР "БВАК" забезпечить надійність енергоносіїв авіаційних об'єктів та безпеку польотів.
 14. Закупівля та встановлення системи візуальної індиксації глісади дозволить забезпечити захід на посадку літаків незалежно від того, чи є на летовищі інші візуальні або невізуальні засоби заходу на посадку. Це стане першим етапом підвищення класу аеродрому та розширить можливості здійснення авіаційних заходів за часом доби та погодними умовами, сприяючи активізації повітряного руху.
 15. Встановлення світлосигнального обладнання підвищить категорію аеродрому переходу від правил візуальних польотів до правил польотів по приладах.
 16. Часткове встановлення обладнання для точного заходу на посадку "ILC" підвищить категорію аеродрому переходу від правил польотів по приладах до точного заходу на посадку.
 17. Створення  значної кількості нових робочих місць та ін.

 

         Фінансування та строки виконання Програми

 

         Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, незаборонених чинним законодавством (власних фінансових ресурсів КП БМР «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс», міжнародних донорських організацій, отримання грантів, державних програм у межах реалізації Національної транспортної стратегії та розвитку регіональних аеропортів Міністерства інфраструктури України, Державного фонду регіонального розвитку, залучення іноземних інвестицій тощо).

 

         Термін виконання Програми 2019-2021 роки.

         Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, складає 92 960,000 тис. грн (згідно Додатку №1 до Програми).

   

      При повноцінному фінансуванні Програми ефективність роботи КП БМР "БВАК" характеризуватиметься позитивною динамікою, що вже в короткостроковій перспективі сприятиме суттєвому розвитку авіаційної галузі Білої Церкви.

 

  Проект рішення "Про затвердження програма модернізації аеродрому "Біла Церква" комунального підприємства "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс" на 2019-2021 роки" виноситься на чергову сесію Білоцерківської міської ради, що відбудеться 29 листопада 2018 року.

 

  КП "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс" закликає депутатів підтримати даний проект рішення з метою  забезпечення стабільного розвитку авіаційного напрямку роботи КП БМР «БВАК» та створення в перспективі міжнародного аеропорту "Біла Церква", що неодмінно принесе місту нові можливості прогресивного розвитку.